تبلیغات
(¯`''•.* نسیم اندیشه *.•''´¯) - آموزش فتو شاپ


مقالات آموزشی فتوشاپ مجید آنلاین

حباب مایع

حباب مایع


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 33878 بار - امتیاز : 1 ( از 449 رای )

نوشته آبكی

نوشته آبكی


سطح مقاله : پیشرفته - دفعات بازدید : 24333 بار - امتیاز : 1 ( از 358 رای )

نوشته یخی

نوشته یخی


سطح مقاله : پیشرفته - دفعات بازدید : 20565 بار - امتیاز : 1 ( از 333 رای )

نوشته آبكی براق

نوشته آبكی براق


سطح مقاله : پیشرفته - دفعات بازدید : 21650 بار - امتیاز : 1 ( از 302 رای )

نوشته شلوغ پلوغ

نوشته شلوغ پلوغ


سطح مقاله : پیشرفته - دفعات بازدید : 21911 بار - امتیاز : 1 ( از 335 رای )

نوشته پلاستیكی

نوشته پلاستیكی


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 19506 بار - امتیاز : 1 ( از 335 رای )

عكس سنگی

عكس سنگی


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 27161 بار - امتیاز : 1 ( از 373 رای )

نوشته درخشان

نوشته درخشان


سطح مقاله : پیشرفته - دفعات بازدید : 36355 بار - امتیاز : 2 ( از 501 رای )

نوشته زنگ زده

نوشته زنگ زده


سطح مقاله : پیشرفته - دفعات بازدید : 19866 بار - امتیاز : 1 ( از 378 رای )

خطوط موزون

خطوط موزون


سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 22426 بار - امتیاز : 1 ( از 366 رای )

خط مارپیچ

خط مارپیچ


سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 21516 بار - امتیاز : 1 ( از 357 رای )

كلید ژله ای

كلید ژله ای


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 20030 بار - امتیاز : 1 ( از 359 رای )

تكستچر فلزی

تكستچر فلزی


سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 15360 بار - امتیاز : 1 ( از 341 رای )

تكستچر آبكی

تكستچر آبكی


سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 15280 بار - امتیاز : 1 ( از 315 رای )

نور منفجر شده !

نور منفجر شده !


سطح مقاله : پیشرفته - دفعات بازدید : 25101 بار - امتیاز : 1 ( از 348 رای )

نوشته فلزی

نوشته فلزی


سطح مقاله : پیشرفته - دفعات بازدید : 20857 بار - امتیاز : 1 ( از 344 رای )

ساختن یك جعبه در فتوشاپ

ساختن یك جعبه در فتوشاپ


سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 23516 بار - امتیاز : 1 ( از 358 رای )

نوشته پیكسلی

نوشته پیكسلی


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 23581 بار - امتیاز : 1 ( از 364 رای )

نوشته سمی

نوشته سمی


سطح مقاله : پیشرفته - دفعات بازدید : 17617 بار - امتیاز : 0 ( از 302 رای )

منظره ماهواره ای!

منظره ماهواره ای!


سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 19349 بار - امتیاز : 1 ( از 330 رای )

رسم سیگار به حالت روشن

رسم سیگار به حالت روشن


سطح مقاله : پیشرفته - دفعات بازدید : 21063 بار - امتیاز : 1 ( از 320 رای )

افكت ماتریكس

افكت ماتریكس


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 21907 بار - امتیاز : 1 ( از 394 رای )

عكس رویایی!

عكس رویایی!


سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 39551 بار - امتیاز : 1 ( از 510 رای )

توپ گلف

توپ گلف


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 15074 بار - امتیاز : 1 ( از 353 رای )

نوشته طلایی خمیری!

نوشته طلایی خمیری!


سطح مقاله : پیشرفته - دفعات بازدید : 17512 بار - امتیاز : 1 ( از 373 رای )

تبدیل عكس رنگی به عكس قدیمی

تبدیل عكس رنگی به عكس قدیمی


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 26362 بار - امتیاز : 1 ( از 430 رای )

ذنجیر زنگ زده

ذنجیر زنگ زده


سطح مقاله : پیشرفته - دفعات بازدید : 16409 بار - امتیاز : 1 ( از 354 رای )

نوشته سه بعدی

نوشته سه بعدی


سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 19149 بار - امتیاز : 1 ( از 383 رای )

گرداب

گرداب


سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 15493 بار - امتیاز : 0 ( از 349 رای )

طراحی باركد

طراحی باركد


سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 18706 بار - امتیاز : 1 ( از 378 رای )

نورهای آمیبی

نورهای آمیبی


سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 23531 بار - امتیاز : 1 ( از 428 رای )

ایجاد رعد و برق

ایجاد رعد و برق


سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 26004 بار - امتیاز : 1 ( از 433 رای )

ترسیم cdدر فتوشاپ

ترسیم cdدر فتوشاپ


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 16225 بار - امتیاز : 1 ( از 367 رای )

ساختن توپ گلف 2

ساختن توپ گلف 2

در این آموزش شما میتوانید با استفاده از یک سری کارهای مقدماتی که انجام میدهید یک توپ گلف واقعی ایجاد نمایید.
سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 13102 بار - امتیاز : 1 ( از 390 رای )

نحوه ایجاد چهار خانه بر روی عكس

نحوه ایجاد چهار خانه بر روی عكس

در این آموزش شما با انجام یك سری كارهای مقدماتی میتوانید بر روی عكس خود خطوط موزون چهارخانه ایجاد كنید
سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 21514 بار - امتیاز : 1 ( از 389 رای )

نحوه جانشین سازی نوشته دز عكس

نحوه جانشین سازی نوشته دز عكس

شما میتوانید با انجام عملیاتی مقدماتی نوشته مورد نظر خود را درون یك عكس خاص قرار دهید به نحوی كه آن نوشته در عكس حك شده است
سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 29695 بار - امتیاز : 1 ( از 457 رای )

نوشته ماتریكسی

نوشته ماتریكسی

با انجام عملیات توضیح داده شده در این آموزش میتوانید متن خود را شبیه متن فیلم ماتریكس نمایید
سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 20336 بار - امتیاز : 1 ( از 386 رای )

نور ستاره

نور ستاره

با خواندن این آموزش شما نحوه ساختن نورهایی شبیه نور ستاره را فرا خواهید گرفت
سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 18164 بار - امتیاز : 1 ( از 363 رای )

حلقه انفجار

حلقه انفجار


سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 20118 بار - امتیاز : 1 ( از 394 رای )

ساختن چشم

ساختن چشم


سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 18950 بار - امتیاز : 1 ( از 426 رای )

متمركز كردن تصویر بر روی یك قسمت از عكس

متمركز كردن تصویر بر روی یك قسمت از عكس


سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 23861 بار - امتیاز : 1 ( از 415 رای )

نوشته آتشین

نوشته آتشین


سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 30933 بار - امتیاز : 2 ( از 514 رای )

طراحی دیسكمن

طراحی دیسكمن


سطح مقاله : پیشرفته - دفعات بازدید : 17724 بار - امتیاز : 3 ( از 733 رای )

حكاكی

حكاكی


سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 25656 بار - امتیاز : 1 ( از 425 رای )

قطره آب

قطره آب


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 23223 بار - امتیاز : 1 ( از 412 رای )

بك گراند سه بعدی

بك گراند سه بعدی


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 25158 بار - امتیاز : 1 ( از 445 رای )

نوشته درخشان 2

نوشته درخشان 2


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 16662 بار - امتیاز : 1 ( از 399 رای )

رسم خورشید در فتوشاپ

رسم خورشید در فتوشاپ


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 21161 بار - امتیاز : 1 ( از 439 رای )

رسم خطوط الکتریکی

رسم خطوط الکتریکی


سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 15281 بار - امتیاز : 1 ( از 343 رای )

ساخت گوشه های پاره

ساخت گوشه های پاره


سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 18211 بار - امتیاز : 1 ( از 354 رای )

رتــوش کــردن یــک عــکــس

رتــوش کــردن یــک عــکــس

اگر می خواهید یک تصویر به خصوص تصویر یک صورت را ویرایش کنید ، حتماً این مقاله را ببینید!
سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 35971 بار - امتیاز : 1 ( از 410 رای )

اندام سلولی

اندام سلولی


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 12978 بار - امتیاز : 1 ( از 330 رای )

آموزش تصویری كره زمین

آموزش تصویری كره زمین


سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 15433 بار - امتیاز : 1 ( از 357 رای )

ساخت بك گراند

ساخت بك گراند


سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 17755 بار - امتیاز : 1 ( از 339 رای )

نوشته پیتزایی - قسمت دوم (ساختن سس پیتزا)

نوشته پیتزایی - قسمت دوم (ساختن سس پیتزا)


سطح مقاله : پیشرفته - دفعات بازدید : 15605 بار - امتیاز : 1 ( از 319 رای )

نوشته پیتزایی - قسمت اول (ساختن نان پیتزا)

نوشته پیتزایی - قسمت اول (ساختن نان پیتزا)


سطح مقاله : پیشرفته - دفعات بازدید : 14880 بار - امتیاز : 1 ( از 324 رای )

نوشته پیتزایی - قسمت سوم (ساختن پنیر پیتزا)

نوشته پیتزایی - قسمت سوم (ساختن پنیر پیتزا)


سطح مقاله : پیشرفته - دفعات بازدید : 14857 بار - امتیاز : 1 ( از 337 رای )

نوشته پیتزایی - قسمت چهارم و آخر (ساختن ادویه جات پیتزا)

نوشته پیتزایی - قسمت چهارم و آخر (ساختن ادویه جات پیتزا)


سطح مقاله : پیشرفته - دفعات بازدید : 14706 بار - امتیاز : 1 ( از 355 رای )

ساختن ماوس

ساختن ماوس


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 17244 بار - امتیاز : 1 ( از 406 رای )

عــصــر یخبندان

عــصــر یخبندان


سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 17411 بار - امتیاز : 1 ( از 331 رای )

کاغذ دیواری MajidOnline

کاغذ دیواری MajidOnline


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 19532 بار - امتیاز : 1 ( از 404 رای )

ساخت طرح چوب

ساخت طرح چوب


سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 19900 بار - امتیاز : 1 ( از 402 رای )

گرداب ریسمان

گرداب ریسمان


سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 18382 بار - امتیاز : 1 ( از 358 رای )

آموزش ایجاد box در طراحی وب - قسمت اول

آموزش ایجاد box در طراحی وب - قسمت اول


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 17996 بار - امتیاز : 1 ( از 374 رای )

آموزش ساخت Wallpaper

آموزش ساخت Wallpaper


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 25240 بار - امتیاز : 2 ( از 458 رای )

نوشته یخ زده

نوشته یخ زده


سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 28581 بار - امتیاز : 2 ( از 453 رای )

چشمهای قاتل

چشمهای قاتل


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 18282 بار - امتیاز : 1 ( از 410 رای )

Wallpaper سمی

Wallpaper سمی


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 12673 بار - امتیاز : 1 ( از 336 رای )

نوشته آكوا

نوشته آكوا


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 15283 بار - امتیاز : 1 ( از 323 رای )

چشم کریستالی

چشم کریستالی


سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 13451 بار - امتیاز : 1 ( از 323 رای )

هسته آتشین

هسته آتشین


سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 15650 بار - امتیاز : 1 ( از 359 رای )

نوشته شوکی

نوشته شوکی


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 23760 بار - امتیاز : 2 ( از 468 رای )

نوشته لیمویی

نوشته لیمویی


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 16021 بار - امتیاز : 1 ( از 361 رای )

طریقه ساختن یک تاس !

طریقه ساختن یک تاس !


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 18469 بار - امتیاز : 1 ( از 415 رای )

آموزش عکس سیاه سفید رنگی + خاکستری

آموزش عکس سیاه سفید رنگی + خاکستری


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 21136 بار - امتیاز : 1 ( از 349 رای )

آموزش روتوش کردن عکس

آموزش روتوش کردن عکس


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 69421 بار - امتیاز : 2 ( از 732 رای )

کهکشان

کهکشان


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 20199 بار - امتیاز : 1 ( از 355 رای )

ایجاد قطره آب

ایجاد قطره آب


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 19322 بار - امتیاز : 2 ( از 347 رای )

سرعت بخشیدن به ماشین در عکس

سرعت بخشیدن به ماشین در عکس


سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 17740 بار - امتیاز : 1 ( از 312 رای )

طرح رویایی

طرح رویایی


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 23790 بار - امتیاز : 2 ( از 360 رای )

ساختن MP3 Player

ساختن MP3 Player


سطح مقاله : پیشرفته - دفعات بازدید : 14020 بار - امتیاز : 2 ( از 319 رای )

نوشته الكترونیكی

نوشته الكترونیكی


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 14933 بار - امتیاز : 1 ( از 291 رای )

توپ آتشین

توپ آتشین


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 12901 بار - امتیاز : 1 ( از 276 رای )

آموزش ساخت LCD

آموزش ساخت LCD


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 12428 بار - امتیاز : 1 ( از 252 رای )

نوشته خونی

نوشته خونی


سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 19119 بار - امتیاز : 1 ( از 320 رای )

ترسیم خندانک

ترسیم خندانک


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 16713 بار - امتیاز : 1 ( از 310 رای )

ساختن کره زمین

ساختن کره زمین


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 15467 بار - امتیاز : 1 ( از 267 رای )

طراحی لوگوی برنامه Flash

طراحی لوگوی برنامه Flash


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 14250 بار - امتیاز : 1 ( از 307 رای )

افكت پلاسمایی

افكت پلاسمایی


سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 14497 بار - امتیاز : 1 ( از 295 رای )

ساختن كره زمین همراه با پستی و بلندی های آن

ساختن كره زمین همراه با پستی و بلندی های آن


سطح مقاله : پیشرفته - دفعات بازدید : 17997 بار - امتیاز : 2 ( از 337 رای )

پرونده حمله به ساحل اوهایو

پرونده حمله به ساحل اوهایو


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 15818 بار - امتیاز : 2 ( از 342 رای )

امواج آب

امواج آب


سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 16122 بار - امتیاز : 1 ( از 312 رای )

آموزش ساخت میكروفون واقعی

آموزش ساخت میكروفون واقعی


سطح مقاله : پیشرفته - دفعات بازدید : 14472 بار - امتیاز : 1 ( از 273 رای )

طراحی لوگو

طراحی لوگو


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 24585 بار - امتیاز : 1 ( از 356 رای )

گل یخی

گل یخی


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 13973 بار - امتیاز : 1 ( از 245 رای )

ابرهای سوزان

ابرهای سوزان


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 13991 بار - امتیاز : 1 ( از 253 رای )

ایجاد دكمه های InterFace و Player

ایجاد دكمه های InterFace و Player


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 12072 بار - امتیاز : 1 ( از 252 رای )

ساختن ماهیتابه

ساختن ماهیتابه


سطح مقاله : متوسط - دفعات بازدید : 9620 بار - امتیاز : 1 ( از 220 رای )

استفاده از چند فیلتر در حالت Quick Mask

استفاده از چند فیلتر در حالت Quick Mask


سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 12835 بار - امتیاز : 1 ( از 212 رای )

عینك جیوه ای

عینك جیوه ای


سطح مقاله : مقدماتی - دفعات بازدید : 21463 بار - امتیاز : 2 ( از 300 رای )